Wielu przyszłych studentów marzy o tym, aby w przyszłości zostać stomatologiem. Droga do zawodu nie jest jednak prosta, wszak od dentysty wymaga się ogromnej wiedzy, ale i zaangażowania i pasji do pracy. Sprawdzamy, jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać w Polsce tytuł stomatologa.

Co po maturze?

Aby móc wykonywać zawód dentysty należy ukończyć studia stomatologiczne na jednej z uczelni medycznych. Studia stomatologiczne można realizować w systemie stacjonarnym bądź niestacjonarnym na jednej z uczelni, która ma uprawnienia do prowadzenia tego typu kierunku. W praktyce mowa tutaj o uniwersytetach medycznych. Przyszły stomatolog powinien zdawać na maturze przedmioty, które brane są pod uwagę przy rekrutacji na studia. Choć wymagania poszczególnych uczelni są różne, najczęściej wymagana jest matura z biologii, chemii bądź fizyki. Oczywiście należy uzyskać jak najwyższy wynik, bowiem próg przyjęć na studia stomatologiczne zwykle jest bardzo wysoki. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym do najłatwiejszych nie należą, więc powinny się na nie zdecydować jedynie osoby, którym nie straszna wieloletnia nauka. Co więcej, dentysta musi doszkalać się przez całe życie, zatem ukończenie studiów to dopiero początek jego kariery zarówno praktycznej, jak i – być może – naukowej.

Po studiach

Samo ukończenie pięcioletnich studiów nie daje jeszcze uprawnień do tego, aby móc leczyć zęby pacjentów. Najpierw absolwent stomatologii będzie musiał odbyć staż, który zwykle trwa 12 miesięcy. Miejsce odbywania stażu wyznaczone jest w porozumieniu z okręgową radą lekarską. Młody stomatolog nie może, podczas odbywania stażu, pracować w innej placówce. Odbycie stażu daje możliwość przystąpienia do egzaminu zawodowego, czyli Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Zawodowego. Od jego zaliczenia zależy, czy absolwent stomatologii uzyska prawo do wykonywania zawodu. W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu końcowego dentysta nabywa wszelkie prawa do tego, aby rozpocząć praktykę zawodową w placówce publicznej bądź prywatnej.

Studia za granicą

Istnieje także możliwość ukończenia studiów stomatologicznych poza granicami kraju, w kraju członkowskim UE,  a następnie staranie się o uznanie dyplomu w Polsce. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w radzie lekarskiej bądź w Ministerstwie Zdrowia wraz z całą dokumentacją potwierdzającą uzyskane uprawnienia. Dodatkowo, jeżeli studia były ukończone w języku obcym, należy zdać egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, prowadzony przez Naczelną Radę Lekarską.